• نرم افزار CRM

    دلایل شکست CRM در کسب و کارهای کوچک و استارت آپ ها

    من تا به حال نرم افزارهای CRM را در کمپانی های بسیاری،پیاده سازی و اجرا کرده‌ام، نظیر؛ رئیس  پروژه شرکت PTC، رئیس شرکت GrooveNetworks،  و مشاوره برای استارت آپ های منطقه بوستون.در سالهای اخیر، روشهای کسب و کار تغییر کرده است و وضعیت فعلی نرم افزارهای CRM برای کسب و کارهای کوچک بلا استفاده شده است. بسیاری از کسب و کارهای کوچکی که با آن  سر و کار داشته ام، در پیاده سازی و اجرای CRM و ارزش‌گذاری هزینه‌های این نرم افزار و تخمین خسارت ذهنی به کارکنان، با شکست مواجه شده‌اند. در ادامه دلایل شکست CRM را شرح خواهیم داد. شمارش مشتری یا یافتن مشتری عملکرد فعلی و مفید…