Posted in اینفوگرافیک

سهم استان‌ها از ۱۰۰ هزار مسکن حمایتی / سهم تهران، معادل سهم ۲۴ استان (اینفوگرافیک)

سهم استان‌ها از 100 هزار مسکن حمایتی / سهم تهران، معادل سهم 24 استان (اینفوگرافیک) – تجارت‌نیوز مطالب گزیدهاز سراسر وبپیشنهاد یکتانت پربازدیدهایمسکن منبع

Continue Reading...
Posted in اینفوگرافیک

مردمان کدام استان‌ها سپرده‌های بانکی بیشتری دارند؟ (اینفوگرافیک)

مردمان کدام استان‌ها سپرده‌های بانکی بیشتری دارند؟ (اینفوگرافیک) – تجارت‌نیوز مطالب گزیدهاز سراسر وبپیشنهاد یکتانت پربازدیدهایبانک و بیمه منبع

Continue Reading...
Posted in اینفوگرافیک

کشورهای مختلف با چه تورمی سراغ حذف صفر از پول رفته‌اند؟ (اینفوگرافیک)

کشورهای مختلف با چه تورمی سراغ حذف صفر از پول رفته‌اند؟ (اینفوگرافیک) – تجارت‌نیوز مطالب گزیدهاز سراسر وبپیشنهاد یکتانت پربازدیدهایبانک و بیمه منبع

Continue Reading...
Posted in اینفوگرافیک

کودکان کار در ایران چقدر از حمایت قانونی برخوردارند؟ (اینفوگرافیک)

کودکان کار در ایران چقدر از حمایت قانونی برخوردارند؟ (اینفوگرافیک) – تجارت‌نیوز مطالب گزیدهاز سراسر وبپیشنهاد یکتانت پربازدیدهایجامعه منبع

Continue Reading...
Posted in اینفوگرافیک

آمارهای وحشتناک از تنش آبی / نیمی از ایرانی‌ها درگیر بحران آب (اینفوگرافیک)

آمارهای وحشتناک از تنش آبی / نیمی از ایرانی‌ها درگیر بحران آب (اینفوگرافیک) – تجارت‌نیوز مطالب گزیدهاز سراسر وبپیشنهاد یکتانت پربازدیدهایانرژی و کالا منبع

Continue Reading...