ماتریس SWOT برای آنالیز کسب وکار

آنالیز SWOT یک مدل برنامه ریزی استراتژیک سطح بالا است که به سازمان ها کمک می کند تا تشخیص دهند:

 • در کجاها عملکرد درستی داشته اند.
 • در کجاها می توانند پیشرفت داشته باشند.

نوشته بدون استراتژی بازاریابی وارد بازار نشوید. به اهیمت داشتن برنامه بازاریابی در کسب وکار ها پرداخته است.

SWOT علامت اختصاری کلمات زیر است:

 • Strenghths: قوت ها
 • Weaknesses: ضعف ها
 • Oppourtunities: فرصت ها
 • Threats: تهدیدها

معمولا آنالیز SWOT در آغاز فرایند برنامه استراتژی بازاریابی و یا در طول بازسازی برنامه استراتژی انجام می شود.

همه ی تیم رهبری را درگیر کنید!
آنها کسانی هستند که دید کاملی نسبت به سازمان دارند.
رهبران کسب وکار به شما کمک می کنند تا بینش بهتری نسبت به چشم انداز کسب کار و فضای رقابتی داشته باشید.

توصیه های مناسب تیم رهبری در مورد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شما کمک می کند تا:
در نهایت یک آنالیز SWOT موثر برای استفاده در فرایند برنامه بازاریابی داشته باشید.

نمونه ای از آنالیز SWOT:

برای ملموس شدن آنالیز SWOT یک الگو وجود دارد.
(مثال های زیر برای یک سازمان مالی خاص انجام شده است. اما آنالیز SWOT برای همه ی کسب وکارها قابل استفاده است.)

من در یک مثال فرضی  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها را بر اساس کارت امتیازبندی متوازن تقسیم کرده ام.
(البته شما مجبور نیستید از کارت امتیازی متوازن برای موفقیت در این آنالیز استفاده کنید. با این حال این روش یک چارچوب قدرتمند برای شما فراهم می کند.)

نقاط قوت:

می توانید با پرسیدن این سوال شروع کنید:
ما در چه کاری موفق هستیم؟

قبول دارم که این یک سوال کلی است، اما در مراحل اولیه بحث باید همه پاسخ ها را بپذیرید.
خب حالا می توان کمی سوالات را دقیق تر کرد.

1. نقاط قوت مالی:

 • مهم ترین منبع رشد مالی شما چیست؟
 • مشتریان فعلی شما کدامند؟ محصول خاص شما چیست؟
 • ساختار هزینه – خدمات چگونه است؟

2. نقاط قوت مشتری:

 • علت افزایش مشتری چیست؟
 • آیا این افزایش از روش ارجاع (Refferal) و یا از طریق بخش خاصی از صنعت مانند خدمات درمانی یا خرده فروشی است؟
 • آیا آنها بیشتر خرده فروش یا عمده هستند.
 • چرا مشتریان، شما را از بین رقبا انتخاب می کنند؟

3. نقاط قوت داخلی:

 • شما به عنوان یک سازمان چه کاری را خیلی خوب انجام می دهید؟
 • آیا شما در صنعت خود نوآوری دارید؟
 • آیا ارتیاط مشتری و یا شراکای قدرتمندی دارید؟

4. نقاط قوت آموزش و رشد:

 • با توجه به نیروی کارتان در کجا شما وجه تمایزی دارین؟
 • آیا این مدل جبران خسارت (غرامت) است؟
 • آیا می تواند برنامه توسعه نیروی کار شما نقطه قوت شما باشد؟
 • فرهنگ شما چطور؟

نقاط ضعف:

بس از آن باید از از خودتان بپرسید:
آیا اصلا ما خوب هستیم؟
در کجاها فرصت هایی برای بهبود داریم؟

1. نقاط ضعف مالی:

بزرگ ترین ضعف مالی شما چیست؟
به عنوان مثال، شاید

 • بیشترمشتریان شما در یک صنعت چرخه ای قرار دارند؟
 •  ممکن است بهترین محصول شما پایین ترین سود را داشته باشد.

2. نقاط ضعف مشتری:

از نظرمشتریان، شما در کجا نیاز به پیشرفت دارید؟
(این می تواند در محصولات سرمایه گذاری شما، مکان شما، قیمتهای رقابتی برای نرخ بهره و یا وام دادن باشد.)

3. نقاط ضعف داخلی:

 • شما در چه کاری ضعیف هستید؟
 • آیا شما فرصت هایی برای بهبود مدیریت پروژه برای ایجاد نمایندگی های جدید دارید؟
 • راه تماس جدیدی برای خدمات مشتری چطور؟

4. نقاط ضعف آموزش و رشد:

 • بزرگ ترین چالش شما با کارکنان چیست؟
 • آیا شما درک منفی ازفرهنگ سازمانی در بخش های خاصی از سازمان دارید؟

 فرصت ها:

بعد از بحث در مورد تهدیدها، حالا به آینده نگاه کنید.
چه فرصت هایی را برای سازمان خود می بینید؟

1. فرصت های مالی:

بزرگ ترین فرصت برای بهبود مالی تان چیست؟
این ممکن است شروع یک خط تولید جدید، افزایش نگهداری مشتری و یا رفتن به یک منطقه جغرافیایی جدید باشد.

2. فرصت های مشتری:

 • در کجا می توانید به طور چشمگیری مشتریان بهتری داشته باشید؟
 • آیا می توانید ارتباط آنلاین خود را بهبود دهید؟
 • چه مواردی در مورد محصول (مرتبط با فروش) را می توان بهتر کرد؟
 • آیا امکان درک بهتر عادات خرید مشتری را دارید؟

3. فرصت های درونی:

 • با بهبود چه فرایندهایی آینده بهتری خواهید داشت؟
  (این امر می تواند شامل شراکت هم باشد.)

4. فرصت های یادگیری و رشد:

 • چه فرصت هایی برای بهره وری بهتر کارکنان دارید؟
 • آیا موقعیت های آموزش متقابل کارکنان را دارید؟
 • آیا می توانید ترفندی برای بهبود فرهنگ خود و در نتیجه بقایتان ایجاد کنید؟

تهدیدها:

بعد از شناسایی فرصت ها، به سراغ بزرگ ترین تهدید ها می رویم.

چه چیزی می بینید که بطور بالقوه برای سازمان شما مضر است؟

1. تهدید های مالی:

 • چه تهدید هایی ممکن است به طور جدی بر شرایط مالی شما تاثیر بگذارد؟

(این می تواند قیمت پایین رقبا، مسایل مالی مربوط به شریک باشد.)

2. تهدیدهای مشتری:

بزرگ ترین نگرانیتان در حیطه مشتری چیست؟

آیا یکی از رقبای شما چک لیست هزینه ای را پیشنهاد می کند و می تواند برخی از سهم بازار شما را بگیرد.

نگه داشتن مشتری برایتان چه قدر سخت است؟ آیا به راحتی می توانید مشتریاتان را از دست بدهید؟

3. تهدیدهای داخلی:

چه حوزه های فعلی کسب وکارتان ممکن است بعدا به شما آسیب برساند؟ آیا به زودی محصولی را پخش می کنید که ممکن است به طور بالقوه با شکست مواجه شوید؟ آیا با ادغام و یا تغییراتی در کش مکش هستید؟

4. تهدیدهای یادگیری و رشد:

 • چه چیزی کارکنان شما را تهدید می کند؟

(این می تواند شامل بی ثباتی در بخش پشتیبانی مشتری، خروج کارکنان از سازمان شما و یا مقاومت یک بخش خاص در مقابل تکنولوژی جدید باشد.)

پس از اتمام جلسه طوفان ذهنی SWOT، گام های زیر را بردارید:

1. آنالیز خود را به یک ماتریس SWOT چهار بخشی تقسیم کنید.

همانطور که گفته شد آنالیز SWOT به شما کمک می کند نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید .
این نقاط کلیدی برای کسب وکارتان مفید و یا مضر هستد.

با توجه به مثال ماتریس بالا:

نقاط قوت و ضعف درون سازمانی هستند.

در حالی که فرصت ها وتهدیدها منشا خارجی دارند.

پس ازتکمیل فرایند طوفان ذهنی (brain storming)، بر روی نتایج زمان بگذارید و آنها را تقویت و یکپارچه کنید.این مساله به شما کمک می کند تا:

 • تمام فرصت های مثبت را ببینید.
 • هر گرایش منفی که می تواند بر استراتژی شما تاثیر بگذارد را شناسایی کنید.
 • روشی برای کار کردن بر روی کل آنها بیابید.

2. شروع به توسعه برنامه استراتژی خود کنید.

پیش از توسعه، باید به طور کامل همه ی موارد را در نظر بگیریرد.
از سوالات مطرح شده در نمونه آنالیز SWOT می توانید به دیدگاه هایی برسید. سپس دیدگاه ها را ساده و فیلتر کنید تا اهداف کلیدی در آن حوزه را به دست آورید.

به طور مثال:

آیا به نظر می رسد که شما باید فورا تنظیمات استراتژیک را در یک منطقه خاص انجام دهید.

آیا قبل از پرداختن به فرصت های توسعه بازار باید یک راه اندازی محصول جدید را مد نظر داشت؟

3. برای تغییرات در برنامه استراتژی خود با همه ی سازمانتان ارتباط داشته باشید.

در این مرحله به شما پیشنهاد می کنم تا تکنیک کاغذ قهوه ای را برای آنالیز SWOT با شراکت همه ی افراد سازمان خود اجرا کنید.

از ماتریس SWOT یک نسخه بزرگ آماده کنید.
از کارکنان بخواهید تا نکاتی که فکر می کنند از چشم تیم رهبری پوشیده مانده است را در هر قسمت از ماتریس بچسبانند.(می توانید از کارکنان بخواهید این کار را با اضافه کردن نامشان انجام دهند تا بتوان در صورت نیاز پیگیری کرد.)
این روش نه تنها روشی مناسب برای بحث درون سازمانی است، بلکه به رهبران فرصت مناسبی می دهد تا از نظرات کارکنان در این زمینه هم مطلع شوند.

پیشنهاد می کنم برای انجام دادن روال بهتر ماتریس  SWOT نکات نوشته ی چگونه تحلیل SWOT را عملی کنیم؟ را ببینید.

4. هنگامی که شروع به اجرای یک استراتژی می کنید، برنامه هایی برای غلبه بر ضعف ها و دنبال کردن فرصت ها را تعیین و دنبال کنید.

به خاطر داشته باشید که کار با آنالیز SWOT تمام نمی شود. این اولین قدم برای داشتن یک استراتژی مناسب با توجه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها است. به طور خاص، می بایست اقداماتی برای اصلاح ضعف ها و استفاده از فرصت ها انجام داد.

نقاط ضعف: به عنوان مثال، اگر یکی از نقاط ضعف شما تعداد شعبه های ناکافی است. می توانید با یک ابتکار، شروع به پیاده سازی دستگاه خودپرداز بیشتر یا باز کردن شعبه های جدید در فروشگاه های مواد غذایی کرد.

فرصت ها: اگر شما فرصتی برای خط تولید جدید شناسایی کرده اید، شاید تصمیم بگیرید با یکی از نزدیک ترین مشتریانتان صحبت کنید تا نیازهای آنها را به طور کامل درک کنید. یا شاید تصمیم بگیرید نسخه اولیه محصول را فقط در یک ناحیه بفروشید.

آماده باشید بعد از کامل کردن اقدام کنید!

از آنالیز SWOT به عنوان ورودی برای اصلاح و توسعه بیشتر برنامه استراتژی خود استفاده کنید.

اگر احتیاج به کمک دارید:
یکی از موارد دوره برنامه استراتژی بازاریابی این است که به صورت کارگاهی و کاربردی به کمک چک لسیت ها و فرم ها و همراهی استاد راهنما می توانید این قدم ها را بردارید.

همچنین می توانید یک برنامه استراتژی بازاریابی مناسب برای کسب و کارتان تا پایان دوره بنویسید.

تا به حال بیش از سی دوره ی برنامه استراتژی بازاریابی برگزار شده است. شما نیز می توانید با ما تماس بگیرید تا برای کلاس های حضوری اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار بگیرد.

نمونه های زیر مثالهایی از آنالیز SWOT است:

تحلیل SWOT از برند استارباکس

تحلیل SWOT از برند اپل

تحلیل SWOT از برند کوکاکولا – بخش اول

برچسب ها: آموزش بازاریابی, استراتژی بازاریابی, برنامه بازاریابی
منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *